เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน (ปางช้างแม่สา)

Code CNX327 | by Nava Sun Co., Ltd. ติดต่อสอบถาม
3 วัน
เริ่มต้นจาก

เชียงใหม่

all
08.00 - 12.00 น.
จองแล้ว 5 คน

กิจกรรม

ประวัติศาสตร์, ช้อปปิ้ง, ชมศาสนสถาน, ชมวิวทิวทัศน์ทางบก, ขี่ช้าง

เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน (บ่อสร้าง,เชียงราย,ปางช้างแม่สา) (ออกเดินทางทุกวันและเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

จำนวนผู้เดินทาง

2 - 40

จองล่วงหน้า

24 ชั่วโมง

ประเภท

เดย์ทริป

การเดินทาง

รถ, เรือ

ไกด์

ไทย - อังกฤษ

ตารางการเดินทาง

วันแรก รอรับท่านที่สนามบินเชียงใหม่ / สถานีรถไฟเชียงใหม่ / สถานีขนส่งอาเขต / ที่อื่น ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
13.30 น.  ออกเดินทางสู่ อ. สันกำแพง นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์หัตถกรรม ชมขั้นตอนการผลิตและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ร่ม กระดาษสา ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องเขิน จิวเวลรี่ งานไม้เกะสลัก เครื่องเคลือบ เครื่องปันดินเผา ฯลฯ
16.30 น. 1 นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง (มื้อที่ 1)
(กรณีต้องการเปลี่ยนรายการอาหารค่ำ จากขันโตก เป็นการทานอาหารบนเรือ ล่องไปตามลำน้ำ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนสองฝั่งลำน้ำปิง แทน เพิ่มท่านละ 200 บาท )
หลังอาหารส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก..ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย แวะพัก เพื่อสัมผัสกับปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ “น้ำพุร้อนแม่ขะจาน” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของแม่ขะจาน ปัจจุบันมีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ ให้สวยงามและกว้างขวาง มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก และของที่ระลึก ไว้บริการนักท่องเที่ยว จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จากนั้น นำท่าน เที่ยวชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 800 ปี เมืองเชียงแสน เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาเมืองเชียงแสนเป็นหนึ่งในเมืองโบราณเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่เลียบน้ำโขง ต่อจากนั้น
12.30 น . รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
14.30 น. หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม "สามเหลี่ยมทองคำ" เป็นแนวตะเข็บชายแดนรอยต่อสามประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว (กรณีต้องการ นั่งเรือน้ำโขง เที่ยวชมตลาดปลอดภาษี ที่เกาะดอนซาวประเทศลาว เพิ่มท่านละ 250 บาท) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดชายแดนแม่สาย ซึ่งมีสินค้าราคาถูกแสนถูกมากมาย ให้เลือกซื้อเลือกช๊อปอย่างจุใจ ก่อนกลับเชียงใหม่ นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวเขา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (กรณีต้องการเข้าชม หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว เพิ่มท่านละ 250 บาท) สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่
21.00 น.  ส่งท่านที่โรงแรมที่พัก (อาหารค่ำตามอัธยาศัย)
วันที่สาม  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)
08.15 น.  รับท่านที่โรงแรม เดินทางสู่ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงของช้างแสนรู้ เช่น ช้างวาดรูป ช้างเตะฟุตบอล ชมช้างอาบน้ำ และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ ชมกล้วยไม้หลากหลายพันธ์ ที่มีความสวยงามและบางพันธ์ เป็นพันธ์ที่หายาก เอาใจคนรักกล้วยไม้โดยเฉพาะ สมควรแก่เวลา ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก
12.00 น.  ส่งที่โรมแรม เก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
บ่าย ส่งท่านที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ / สถานีรถไฟเชียงใหม่ / สถานีขนส่งอาเขต เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รายการทัวร์รวม

1.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ค่ารถรับส่งโรงแรม
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• กรณีต้องการเปลี่ยนโรงแรม กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมชุดขันโตกและการแสดงวัฒนธรรม
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว (ไทย/อังกฤษ)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

สิ่งที่แนะนำให้นำไปด้วย

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการจอง เปลี่ยนแปลง และยกเลิก

ชื่อบริษัท

Nava Sun Co., Ltd.


ที่อยู่

305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000

โทร / แฟกซ์

0897345777 / 052001501

อีเมล์

N/A

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โปรดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงประเภทใบอนุญาต วันที่อนุญาต และวันหมดอายุ

32 - 0255N/A

วันที่ได้รับอนุญาต

22/07/2017 - 22/07/2019

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

N/A

การรับชำระเงิน

โทรจอง 084-4467171

จองเลย

*ราคาจะแสดงตามวันที่เลือกเท่านั้น
12 ปีขึ้นไป
อายุไม่เกิน 12 ปี
0-2 ปี