แพคเกจทัวร์กรุงเทพ-ภูเก็ต-เกาะพีพี-เกาะไข่ 4 วัน 3 คืน

Code 00137 | by Nava Sun Co., Ltd. ติดต่อสอบถาม
4 วัน
เริ่มต้นจาก

กรุงเทพมหานคร

21/10/2011 - 25/10/2011
17:00 - 22:00 +4 น. น.
จองแล้ว 0 คน

กิจกรรม

ดำน้ำแบบสนอร์เกิล, ชมวิวทิวทัศน์ทางบก, กิจกรรมชายหาด

ออกเดินทางจากกรุงเทพ (เอ็มอาร์ที บางซื่อ) สู่กรุงเทพ-ภูเก็ต-เกาะไข่-เกาะพีพีเล-พีพีดอน-ถ้ำไวกิ้ง-อ่าวมาหยา-เดอะบีช-แหลมพรหมเทพ รวมทุกอย่างจากกรุงเทพฯ เพียง 4,999.- เดินทางพฤ.ที่ 21-24/10/2011 (วันปิยมหาราช) ถูกอย่างนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว!

จำนวนผู้เดินทาง

2 - 50

จองล่วงหน้า

24 ชั่วโมง

ประเภท

เดย์ทริป

การเดินทาง

รถ, เรือ

ไกด์

ไทย - อังกฤษ

ตารางการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร

วันแรก กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
17.00 น. พร้อมกันจุดนัดหมาออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดรถโค้ชปรับอากาศ V.I.P. 2 ชั้น หรือ รถตู้ V.I.P
บริการอาหารว่าง ( มื้อที่ 1 ) และเครื่องดื่มบนรถ
 
วันที่สอง ภูเก็ต-วัดฉลอง-วัดพระใหญ่-เขารัง-แหลมพรหมเทพ
06.00 น. แวะ ทำภาระกิจส่วนตัว และทานอาหารร้านอาหาร
07.00 น. ถึง จ.ภูเก็ต เข้าโปรแกรม ซิตี้ทัวร์เกาะภูเก็ต เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต ผ่าน อนุสาวรี์ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร (ย่ามุก-ย่าจัน) ชมวิถีชีวิตความเป็นอู่ของชาวพื้นเมือง และบ้านเรือนที่มี สถาปัตกรรมแบบ ชิโนโปรตุกีส ตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นแบบุโรป แต่จะตกแต่งประตู หน้าต่าง ด้วยไม้แกะสลักแบบจีน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองภูเก็ต
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่2 ) ณ ร้านอาหาร Khaorang Breeze ที่เขารัง จุดชมวิวเมืองภูเก็ต และนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. นำท่านชม วัดฉลอง(วัดไชธาราราม) นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคีงเป็นอ่างมาก จากนั้นนำคณะเดินทางไปทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ ท้องทะเลอันสวงามบนจุดชมวิวที่ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวที่สวงามที่สุดของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหลมที่อู่ทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรีกว่าแหลมเจ้าชม ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ภาในประภาคารมีการแสดงนิทรรศการเกี่วกับการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำนวณ และแสดงเวลาดวงอาทิต์ขึ้นและตก
18.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่3 ) ที่ร้านอาหาร แหลมพรหมเทพ หลังจากนั้น เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ภูเก็ต-เกาะไข่-เกาะพีพีดอน-เกาะพีพีเล-อ่าวมาหา-อ่าวปิเล๊ะ-อ่าวโล๊ะซามะ
06.00 น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที่4 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือรัษฎา
08.00 น. นำท่านลงเรือลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ระหว่างเดินทางชมทัศนีภาพอันงดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ชม เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล มรกตแห่งอันดามัน นำท่านชม อ่าวมาหยา ชมหาดทราขาวสะอาด น้ำทะเลสีสวมี
ภูเขาหินตั้งฉากเป็นวิวที่สวงามที่สุด ชม อ่าวปิ๊เล๊ะ อ่าวโล๊ะซามะ ดำน้ำชมปะการัง พิสูจน์โลกใต้ทะเล ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาสวงามหลากหลานานาชนิด เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน
 
13.00 น. ทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่5 ) อิ่มอร่อกับหลากเมนูอาหารไท-ซีฟู้ด บนเรือ เชิญท่านเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัยบริเวณอ่าวต้นไทร ที่มีหาดทราสวยงาม หรือจะเดินขึ้นจุดชมวิวบนเขาของเกาะพีพีดอน ซึ่ง
สามารถมองลงมาเห็นหาด 2 หาดโค้งเข้าหากันมีทิวมะพร้าวคั่นกลาง อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะพีพี
15.00 น. นำท่านลงเรือลำใหญ่ อำลาหมู่เกาะพีพี เดินทางกลับสู่ฝั่ง ท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต
18.00 น. เดินทางถึงท่าเรือรัษฎา เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
  รถรอรับเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่6 ) ที่ภัตตาคารมโนราห์ทอง ในอาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี
18.30 น. เดินทางถึงอาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี ท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายภาพ และสนุกกับเกมส์ต่างๆ และอิ่มอร่อกับอาหารไท-นานาชาติหลากเมนู ที่ภัตตาคารมโนราห์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
21.00 น. ชมสุดอดเทคนิคการแสดงศิลปะไทยประยุกต์ ที่ผสานวัฒนธรรมไทร่วมกับการแสดงเทคนิค พิเศษ และมาากลลวงตาครั้งิ่งใหญ่ ที่สะกดสาตานักท่องเที่วจากทั่วโลกมาแล้ว จบการแสดง เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที่7 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. แวะซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองประเภทอาหารแห้ง หรือจะเป็นสินค้าที่ระลึกต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลง หรือกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายการทัวร์รวม

 1. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  A P K Resort & Spa เตียงเสริม เพิ่ม 500 บาท) 
 2. เกาะไข่ - หมู่เกาะพีพี เกาะพีพีดอน-เกาะพีพีเล-อ่าวมาหา-ถ้ำไวกิ้ง เฟอร์รี่
 3. ค่าชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ
 4. รถโค้ชปรับอากาศ V.I.P. หรือ รถตู้ V.I.P  จากกรุงเทพ
 5. ค่ามัคคุเทศก์
 6. ประกันภันักท่องเที่ยว 1,000,000 บาท
 7. ค่าอาหาร 6 มื้อ
 8. อัตราค่าบริการนี้รวม

สิ่งที่แนะนำให้นำไปด้วย

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

-

ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการจอง เปลี่ยนแปลง และยกเลิก

 • โปรแกรมทัวร์อาจปรับเปลี่นไปตามสภาพอากาศ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นโปรแกรมตามความเหมาะสม
 • ไม่สามารถเลื่อน หรือกเลิกการเดินทางได้
 • การเปลี่นชื่อผู้เดินทาง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงข้อมูลการประกันภั
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • หมายเหตุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลง หรือกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ ถ้าจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด
 • ชื่อบริษัท

  Nava Sun Co., Ltd.


  ที่อยู่

  305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000

  โทร / แฟกซ์

  0897345777 / 052001501

  อีเมล์

  N/A

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

  โปรดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงประเภทใบอนุญาต วันที่อนุญาต และวันหมดอายุ

  32 - 0255N/A

  วันที่ได้รับอนุญาต

  22/07/2017 - 22/07/2019

  เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

  N/A

  การรับชำระเงิน

  โทรจอง 084-4467171

  จองเลย

  *ราคาจะแสดงตามวันที่เลือกเท่านั้น
  12 ปีขึ้นไป
  อายุไม่เกิน 12 ปี
  0-2 ปี