แพ็คเกจทัวร์วันทูภูเก็ต กรุงเทพ-ภูเก็ต-เกาะพีพี-ภูเก้ตแฟนตาซี-อ่าวพังงา-กรุงเทพ

Code HKT201 | by Nava Sun Co., Ltd.
3 วัน
เริ่มต้นจาก

กรุงเทพมหานคร

all
10:30 - 18:20 ¹. 2 - 40
จองแล้ว 17 คน

แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพ (ดอนเมือง) - ภูเก็ต - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ - เกาะพีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา ท่องเที่ยวสบายๆ ราคาประหยัด จองทีเดียว ครบทุกบริการ ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอะไรอีกแล้ว

กรุงเทพ (ดอนเมือง) - ภูเก็ต - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ - เกาะพีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา

 
 วันแรก - บินลัดฟ้าสู่ภูเก็ต
10.30 น. 
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เข้าเช็คอินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินวันทูโก
11.45 น. 
ออกเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OX8221 จากท่าอากาศยานดอนเมือง
13.05 น. 
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต พนักงานชูป้ายชื่อของท่านรอรับที่ประตูทางออกผู้โดยสาร
นั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ตระหว่างการ
เดินทาง แวะวัดพระทอง อนุสาวรีย์สองวีรสตรี
เมืองเก่าภูเก็ต
แวะรับประทานอาหารท้องถิ่นเมืองภูเก็ตที่ "ร้านหมี่สะปำ"  บะหมี่ฮกเกี้ยนลือชื่อของจังหวัดภูเก็ต  แวะช้อปปิ้งร้านของที่ระลึก มุกภูเก็ต ผ้าบาติก แวะเยี่ยมชมวัดฉลอง และบรรยากาศแหลมพรหมเทพ

16.00 น.

เข้าเช็คอินที่โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
19.00 น. 
รับประทานอาหารค่ำที่ "ภัตตาคารมะนาว" ภายในโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันที่สอง - ท่องเที่ยวเกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ - ภูเก็ตแฟนตาซี
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
รถรอรับท่านที่ล๊อบบี้เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือรัษฎา ท่าเรือมาตราฐานของภูเก็ต
  ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่หมู่เกาะพีพี บริการเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
10.00 น.
ถึงเกาะพีพีเล แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและปลาหลากสีสันที่อ่าวมาหยา* เจ้าหน้าที่จัดอุปกรณ์
เดินทางต่อเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะพีพี ผ่านอ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารไทยและอาหารทะเลที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน เดินเล่นชมร้านค้า และหมู่บ้านชาวเกาะพีพี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนพร้อมกันที่ท่าเรือ
14.30 น.
เรือออกเดินทางจากท่าเรือต้นไทร เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ท่านสามารถชมทัศนียภาพเกาะพีพีดอนบนดาดฟ้าเรือ พนักงานบริการของว่างและผลไม้บนเรือ

16.30 น.

ดินทางถึงท่าเรือรัษฎา เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รถรอรับเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารมโนราห์ทอง ในอาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี

17.00 น.

เดินทางถึงอาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี ท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายภาพ และสนุกกับเกมส์ต่างๆ
และอิ่มอร่อยกับอาหารไทย-นานาชาติหลากเมนู ที่ภัตตาคารมโนราห์ทอง
พักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น.

ชมสุดยอดเทคนิคการแสดงศิลปะไทยประยุกต์ ที่ผสานวัฒนธรรมไทยร่วมกับการแสดงเทคนิค
พิเศษ และมายากลลวงตาครั้งยิ่งใหญ่ ที่สะกดสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้ว

23.00 น.

จบการแสดง เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันที่สาม - ชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ก่อนเช็คเอาท์จากที่พักพร้อมสัมภาระ
07.30 น.
รถรอรับท่านที่ล๊อบบี้เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือกระโสม จังหวัดพังงา
10.00 น.
แวะชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระนอน และให้อาหารลิงภูเขา
ออกเดินทางจากท่าเรือกระโสมไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง
แวะชมและถ่ายภาพคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการถ่ายทำภาพยนตร์ "เจมส์ บอนด์
007
" ที่เขาตะปู และเขาพิงกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารไทยและอาหารทะเลที่ร้านอาหารบนเกาะปันหยี
หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นบนหมู่บ้านกลางน้ำ ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมืองจังหวัดพังงา
13.30 น.
เดินทางกลับท่าเรือ เดินทางต่อไปยังสนามบินภูเก็ต
14.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เตรียมตัวเช็คอินบัตรโดยสาร
 
เข้าเช็คอินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินวันทูโก
16.55 น. 
ออกเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OX8222
18.20 น. 
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

แพ็คเกจทัวร์รวม

 • ัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต-ดอนเมือง
 • รถบริการรับส่งสนามบินภูเก็ต - โรงแรมที่พัก
 • ห้องพักในจังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี โดยเรือปรับอากาศ
 • บัตรชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี และอาหารค่ำ
 • โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา
 • อาหารรวม 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมอุทยานฯ / สถานที่
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • อาหารที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าธรรมกรณีเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีนิติบุคคล)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยืนยันราคา และผลการจองตามจำนวนที่นั่งของสายการบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
  เงื่อนไขสายการบินวันทูโก
 • ชาวต่างชาติ ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 2,000 บาท เมื่อเดินทาง
12 Yr above
2-11 yr
0-2 yr
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

View

City view Beach ( link or gallery)

Activities

Billiards

Media & Technology

Flat-screen TV, Telephone

Food & Drink

Bar, Snack bar

Internet

free! WiFi is available in all areas and is free of charge.

Parking

No parking available.

Services

Packed lunches, Vending machine (drinks), Vending machine (snacks), 24-hour front desk, Ticket service, Luggage storage, Lockers, Daily maid service, Business centre, Fax/photocopying, Wake Up Service/Alarm Clock

General

Newspapers, Safety deposit box, Non-smoking rooms, Family rooms, Lift, Soundproof rooms, Heating, Non-smoking throughout, Hardwood/Parquet floors, Soundproofing

Languages spoken

English, German

โทรจอง 08-4446-0909

สรุปรายการจอง

ยอดเงินที่ต้องชำระเพื่อยืนยัน ฿0.00
Confirmed