สถานที่ท่องเที่ยว - จันทบุรี

 
เกาะจิก
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต.บางชัน เป็นเกาะซึ่งมีการนำร่องโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องปั่นไฟสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนบนเกาะ ประมาณ 100 หลังคาเรือนโดยใช้การเก็บค่าไฟแบบ...
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
อยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 15 กิโลเมตร เมื่อ 40 ปีที่แล้ว เป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ปัจจุบันมีต้นไม้เบิกนำขึ้นมาทดแทนไม้ดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่า 4 ชนิดในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลน...
 
เขื่อนคีรีธาร
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอมะขาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร จากจันทบุรีเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปเขื่อนคีรีธารอีกประมาณ 14 กิโลเมตร สร้างโดยกรมพัฒนาและส่งเสริม....
 
คุกขี้ไก่
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112)เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรี ในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ระหว่างนั้นกองทหารฝรั่งเศสประมาณ 600 คน แยกกันอยู......
 
เจดีย์เขาพลอยแหวน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
อยู่ในตำบลเขาพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 3174 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2375 ในรัชกาลที่ 5 โดยพระยาจันทบุรีเป็นผู้สร้างขึ้นในจุดที่สูงที่สุดของเขาพลอยแหวน เป็นเจดีย์กลมแบบลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ.......
 
ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 30 กิโลเมตร เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นจุดผ่อนปรนที่อนุญาตให้เฉพาะชาวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ระหว่างเวลา.....
 
ตึกแดง
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ ใกล้กับคุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อ...
 
ถนนอัญมณี
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
เป็นคำเรียกขาน หมายถึง บริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของ...
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางสระเก้า
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ชมการทำนากก การทำนาปอ การสาทิตการทอกก การผลิตเสื่อจันทรบูร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยนางรม ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปสนใจติดต่อ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางสระเก้า ศูนย์ศิลป์เสื่อ ...
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ่าวคุ้งกระเบน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การสาธิตการพัฒนาน้ำปลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชิมมะพร้าวน้ำหอม ...
รายการ 1 - 10 จาก 49 รายการหน้าถัดไป