สถานที่ท่องเที่ยว - ปทุมธานี

 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
ศรีปทุมลองสเตย์รีสอร์ท ถนนปทุมธานี-เสนา อ.สามโคก จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับหมู่คณะ ด้วยประสบการณ์ 2 วัน 1 คืน กับหลักสูตร Robe Courses ประกอบด้วย 18 ฐานเชือก ฝึกปีนหน้าผาจำลอง และกิจกรรมการผจญภัยต่าง ๆ....
 
โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
ปัญหาน้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับสายน้ำ ซึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้ง ...
 
ตลาดไท
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
เป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตรแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร ครบวงจร เพื่อภาคการเกษตรกรรมไทย ยิ่งใหญ่ ทันสมัย ก้าวไกลไปสู่ความเป็นหนึ่ง บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ "ตลาดไท"...
 
ตลาดน้ำคลองสาม
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
จากตำนานการอพยพของชาวรามัญเข้ามาสู่เมืองสามโคกหรือจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน เส้นทางสำคัญในการค้าขายของบรรพบุรุษได้บอกเล่าวิถีชีวิตที่อิงแอบกับสายน้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์...
 
ตลาดร้อยปีระแหง
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยู่ที่ชายคลองระแหงติดต่อคลองพระอุคม ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ตลาดทั้งสองฝั่งคลองปลูกสร้างด้วยไม้ เป็นห้องแถวติดต่อกันยาว สมัยนั้นผู้คนจำนวนมากต้องสัญจรกันทางเรือและทางรถไฟ โดยมีทางรถไฟสายแรก คือ....
 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด จึงมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ ได้แก่ การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง สวนกล้วยไม้ส่งออกและสวนสมุนไพร ซึ่งจุดเยี่ยมชมเหล่านี้อยู่...
 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน กม. 46-48 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 9 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อกัน จัดแสดงเรื่องราวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีทันสมัย และหุ่นจำลอง ครอบคลุมเนื้อหา...
 
พิพิธภัณฑ์บัว
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ในการดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
 
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา...
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้าน ชาติพันธุ์วิทยา ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง...
รายการ 1 - 10 จาก 51 รายการหน้าถัดไป