สถานที่ท่องเที่ยว - ลำพูน

 
'บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา' ดอยขะม้อ
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
ภูมิทัศน์บริเวณดอยขะม้อเป็นภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ และป่าผลัดใบในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิสูจน์ด้วยการขึ้นบันได 1,749 ขั้น สูงกว่าบันไดขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเกือบหกเท่า
 
พระธาตุดอยห้างบาตร
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
ตามตำนานเล่าว่าสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยลูกนี้และเตรียมเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ ซึ่งการเตรียมบาตรภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ห้างบาตร ปรากฎร่องรอยห้างบาตรอยู่เป็นหลุมลึกลงไปหินดินดานและมีมณฑปครอบไว้
 
วัดพระธาตุดอยเวียง
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
เป็นวัดโบราณอีกแห่งบนเส้นทางสายลำพูน-บ้านธิ มีำพระธาติดอยเวียงเป็นจุดเด่น แวดล้อมด้วยป่าผลัดใบ ห่างจากวัดพระธาตุดอยเวียงตรงไปตามถนนสายหลักประมาณ 1.5 กม. ถนนสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำแม่ธิ เป็นจุดชมวิวที่ดีแห่งหนึ่ง และริมอ่างเก็บน้ำมีร้านอาหารให้นั่งพัก
 
วัดศรีดอยชัย
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 59 ศอก เป็นพระพุทธรูปที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชน ในปี พ.ศ. 2538
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยแหล่งที่กินที่เที่ยวทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในตัวเมืองลำพูน และเป็นจุดเริ่มเดินเที่ยวชมตัวเมืองลำพูนย่าน ถ.อินทยงยศ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย ขัวมุงท่าสิงห์ ย่านทอผ้าเวียงยอง เป็นต้น
 
กู่ช้าง กู่ม้า
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
อยู่ใกล้กับชุมชนวัดไก่แก้วซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองลำพูน จากบริเวณนี้สามารถไปชมกู่ไก่ และวัดไก่แก้ว รอบพื้นที่กู่ช้างกู่ม้าเทศบาลเมืองลำพูนได้สร้างศาลาพักผ่อน และสวนหย่อม ปกติจะมีชาวลำพูนมากราบไหว้บนบานเจ้าพ่อกู่ช้าง
 
สวนลำไยบ้านหนองช้างคืน
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
มีการนำเอาต้นพันธุ์ลำไยที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี นำมาจากกรุงเทพฯ มาปลูกที่วัดหนองช้างคืน เมื่อหลายร้อยปีก่อน และต้นพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตดี จนมีชื่อว่า ลำไยต้นหมื่น จากนั้นจึงขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วเขต อ.เมือง ในละแวกใกล้เคียง
 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญไชย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่ถือเป็นศิลปะชิ้นเอกที่ไม่ควรพลาดชม พิพิธภัณฑ์แห่งตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน ไม่ไกลจากวัดพระธาตุหริภุญชัย
 
วัดจามเทวี
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
เป็นวัดเก่าแก่ มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของ จ.ลำพูน โดยเฉพาะพระเจดีย์กู่กุดซึ่งพบที่วัดนี้ เป็นเจดีย์แบบเหลี่ยมที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมของหริภุญไชย
 
วัดพระยืน
ภาคเหนือจังหวัดลำพูน
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมีเจดีย์ที่โดดเด่นต่างไปจากที่พบในลำพูน ในอดีตเคยเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระ ที่เดินทางมาจากสุโขทัย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนาในสมัยพระเจ้ากือนา
รายการ 1 - 10 จาก 35 รายการหน้าถัดไป