กระบี่อ่าวท่าเลน

อ่าวท่าเลนมีแนวเทือกเขาหินปูนที่สวยงาม มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมายในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นนกนานาชนิด ลิงแสม หรือแม้แต่ ค่างแว่น นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือคายัค ลัดเลาะไปตามเส้นทางป่าโกงกาง เพื่อชมความงามของธรรมชาติบริเวณอ่าวท่าเลนได้

เทือกเขาหินปูนที่อ่าวท่าเลนเป็นหินปูนชุดราชบุรี ยุคเพอร์เมียน มีอายุหลายร้อยล้านปี มีลักษณะเป็นเทือกเขาสั้นๆ สลับกับเขาลูกโดด ที่มักจะเห็นร่องรอยของหน้าผาชันเกือบ ๙๐ องศา หรือ มียอดแหลมสูงๆต่ำๆ ทางธรณีสัณฐานวิทยาเรียกภูมิประเทศแบบนี้ว่า “คาสต์”
หินปูนนั้นมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ เนื่องจากน้ำฝนมีความเป็นกรดอย่างอ่อน เมื่อฝนผ่านคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศและจากดิน แล้วซึมผ่านรอยแยกของหินปูน ก็จะละลายหินปูนออกไปด้วย ส่วนที่เหลือจากการละลายจะกลายเป็นดิน มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม บางส่วนที่ถูกน้ำชะล้างออกไปจะเห็นเป็นโหนกเขาและหน้าผาหิน ดินตะกอนบางส่วนจะไหลออกสู่ทะเลซึ่งมีแนวป่าชายเลนกว้างใหญ่

เขาหินปูนที่มีซอกโพรง เมื่อถูกน้ำกัดเซาะขยายใหญ่ขึ้น จะกลายเป็นโพรงถ้ำในที่สุด หินปูนที่ถูกน้ำละลายจะไหลลงมาจากเพดานถ้ำเกิดเป็นหินย้อย บางส่วนหยดลงมาสะสมตัวกันบนพื้น เมื่อผ่านเวลานานเข้าก็จะกลายเป็นหินงอก สร้างความสวยงามให้แก่ถ้ำน้อยใหญ่ นอกจากจะมีหินย้อยอยู่ตามชะง่อนเขาหินปูนแล้ว ยังมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ เช่น เว้าทะเล (Sea Notch) หรือ แนวเว้ายาวตามฐานเกาะ ซึ่งเกิดจากคลื่นลมกัดเซาะ ดังจะเห็นว่ารอยเว้าอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เพราะระดับน้ำทะเลในอดีตสูงกว่าปัจจุบันนั่นเอง
เนื่องจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นฝั่งทะเลเปิด  จึงได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ทะเลมีคลื่นลมจัด  ฝั่งทะเลช่วงใดที่ไม่มีเกาะกำบัง จึงกลายเป็นฝั่งซึ่งมีหาดทรายชันและน้ำลึกในระยะใกล้ฝั่ง  ส่วนฝั่งทะเลช่วงที่มีเกาะกำบังลมด้านนอกหรือฝั่งตอนที่เป็นอ่าวเว้าไม่รับลมมรสุมเต็มที่ จะมีลักษณะเป็นบริเวณที่พื้นดินอ่อนเป็นโคลนเลน มีป่าชายเลนขึ้นหนาแน่นตามขอบฝั่งและเลยลึกเข้าไปในฝั่งที่น้ำเค็มเข้าไปถึง 

เนื่องด้วยภูเขา และ เกาะส่วนใหญ่ในกระบี่ประกอบไปด้วยหินปูน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ง่ายต่อการกัดเซาะของลม ฝน และน้ำทะเล ภายในเขาริมทะเล และ เกาะหินปูนบางแห่งเกิดการยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง โดยมีโพรง หรือ ถ้ำ ติดต่อกับทะเลด้านนอก น้ำจึงไหลเข้าไปได้ กลายเป็นทะเลปิด หรือ ทะเลใน หรือ ลากูน(Lagoon) แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ ลากูนที่มีน้ำตลอดเวลา ไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือลง ระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามทะเลด้านนอก เช่น ลากูนที่เขาพระนาง และ ลากูนที่ตื้น เมื่อน้ำขึ้นจะท่วมด้านใน แต่เมื่อน้ำลงจะกลายเป็นพื้นทรายปนเลน เรียกว่า“Tidal Lagoon” ลากูนประเภทนี้จะมีต้นโกงกางหรือพรรณไม้ชายเลนขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น ลากูนที่เกาะห้อง

รายการทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

 
โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัค ที่อ่าวท่าเลน (เช้า)
สนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือคายัค ชมป่าโกงกาง แคนย่อน แบบเบาๆ เหมาะสำหรับวันพักผ่อน ชมป่าโกงกาง ชมทะเลและสัตว์น้ำ ผ่านช่องแคบ ชมห้อง
 
โปรแกรมทัวร์ พายเรือคายัค ณ บ่อท่อ
พบกับความมหัศจรรย์ตามจินตนาการที่บอกเล่ากันมาของหินงอกหินย้อยในถ้ำลอดใต้ ก่อนจะพบกับภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ และร่วมกันไขปริศนาว่า เหตุใดจึงต้องเป็นถ้ำผีหัวโต
 
โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัค ที่อ่าวท่าเลน (บ่าย)
สนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือคายัค ชมป่าโกงกาง แคนย่อน แบบเบาๆ เหมาะสำหรับวันพักผ่อน