กระบี่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นอุทยานฯ ทางบกแห่งเดียวของจังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 31,325 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก และอำเภอเขาพนม มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในแนวเหนือจรดใต้ มียอดเขาพนมเบญจาซึ่งสูง 1,394 เมตร จากระดับน้ำทะเลสูงที่สุดในกระบี่ มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามทั้งลำธาร น้ำตก ถ้ำ และมีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น สมเสร็จ เลียงผา หมีควาย เสือปลา มีนกที่สามารถพบเห็นกว่า 218 ชนิด เช่น นกอินทรีย์ นกเงือก นกหัวขวาน เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา มีลักษณะเป็นเทือกเขาเขียวชอุ่ม มีหน้าผาสูงชัน ได้แก่หน้าผาเขาลูกช้าง และยอดเขาพนมเบญจา ซึ่งยอดเขาสูงประมาณ
1,400 เมตร เขาลูกนี้มีความแปลก หากมองจากด้าน อ.พนม จะเห็นยอดเขาลดหลั่นเป็นรูปผู้หญิงนอนหงาย หลับตาด้วย ชาวอ.เขาพนมเชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาผืนเขาและขุนเขาแห่งนี้

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ ใหญ่เยอะ พืชพรรณหลากหลาย มีเฟิร์นหลายชนิด คอเฟิร์นไม่น่าพลาด ไม้เนื้อดีมีค่า ก็เห็นจะเป็นพวกยาง และตระกูลตะเคียน ไม้หลุมพอ
สัตว์ป่าที่เยอะ จะเป็นพวกสมเสร็จ เก้ง เลียงผา หมี เสือลายเมฆ

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร โดยจากตัวเมืองกระบี่ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ไปเพียงเล็กน้อย จะมีทางแยกซ้ายเข้าไปตาม ถนนประชาอุทิศ ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง อุทยานฯแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก และ อำเภอเขาพนม และเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในจังหวัดกระบี่ ที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเล มีพื้นที่อุทยานฯทั้งหมด ๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑,๓๒๕ ไร่ ความสูงของยอดเขาพนมเบญจา ๑,๓๙๗ เมตร จากระดับน้ำทะเล มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบชื้น มีพืชพรรณธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย เช่น ตะเคียนทอง, ยาง, ตะแบก, จำปา, หวาย ฯลฯ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองและนกนานาชนิด เช่น หมูป่า, กระจง, ค่าง, นางอาย, นกเงือก ฯลฯ จากสภาพที่สมบูรณ์ของป่า เทือกเขาอันสลับซับซ้อน ก่อให้เกิดต้นน้ำลำธารหลายแห่ง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น

น้ำตกห้วยโต้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ ๕๐๐ เมตร มีต้นกำเนินมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผา ตัวน้ำตกมีลักษณะสูงชัน มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำใสสะอาดขนาดใหญ่ และมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น วังเทวดา วังศก วังจาน วังสามหาบ วังจงลอย เป็นต้น โดยมีวังเทวดาเป็นวังที่ใหญ่ที่สุด และ วังโตนพริ้วอยู่บนสุด เลาะขึ้นเขาไปตามแนวน้ำตกที่สูงชันตัดผ่านน้ำตกในชั้นที่ ๕ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเทือกเขาพนมเบญจาได้อย่างชัดเจน

น้ำตกห้วยสะเด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯรประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงที่สวยงามมาก

ถ้ำเขาผึ้ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ ๓ กิโลเมตร มีถ้ำทั้งหมด ๕ ถ้ำในบริเวณเดียวกัน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามเป็นรูปร่างต่างๆ ที่ผนังถ้ำเป็นสีขาวมีประกายระยิบระยับดูงดงาม

น้ำตกเนียง อยู่ที่ตำบลเขาพนม ห่างจากที่ทำการพิทักษ์อุทยานฯประมาณ ๑ กิโลเมตร

น้ำตกคลองแห้ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาพนมเบญจา มีความสูงประมาณ ๕๐๐ เมตร

น้ำตกต้นหาร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๑๖ กิโลเมตร มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เช่นเดียวกับน้ำตกคลองแห้ง แต่มีความสูงน้อยกว่า

ยอดเขาพนมเบญจา มีเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จากน้ำตกห้วยโต้สู่เขาลูกช้าง ตัดลงควนน้ำค้าง และตัดขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งมีความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ เมื่อมองลงมาจากด้านข้างจะมีรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงนอนหงาย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีสองเส้นทาง เส้นแรกระยะทาง ๒.๕ กม. ไปทางน้ำตกห้วยโต้ อีกเส้นระยะทาง ๔.๕ กม. ผ่านน้ำตกห้วยสะเด จุดชมทิวทัศน์ และ น้ำตกห้วยโต้ ทั้งสองเส้นทางผ่านป่าดงดิบชื้นที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ บางครั้งอาจได้พบสัตว์เล็กๆ เช่น ค่าง, ชะนี และ นกหลายชนิด ทางอุทยานฯได้จัดทำป้ายสื่อความหมายไว้ตามจุดน่าสนใจต่างๆ