กระบี่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนกระบี่

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนกระบี่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เส้นทางกระบี่-อ่าวลึก การเดินทาง กท-กระบี่ ระยะทาง 814 กม. กระบี่-เขาคราม 20 กม. ภายในศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนกระบี่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ลานจอดรถ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร และของที่ระลึกของจังหวัด ห้องประชุม ห้องพัก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมและศึกษาพันธุ์ไม้ดอกเมืองร้อน เช่น หน้าวัว กล้วยไม้ หมากแดง ดาหลา จั๋ง และไม้ผล เช่น มะพร้าวน้ำหอม สละ ลองกอง มังคุด ทุเรียนหมอนทอง, หลงลับแล ชมทัศนียภาพรอบบริเวณศูนย์ บรรยากาศร่มรื่น ล้อมรอบด้วยภูเขา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปในท้องถิ่น

ปฏิทินการท่องเที่ยว มกราคม-ธันวาคม ชมไม้ดอกไม้ประดับ สิงหาคม-กันยายน ชม/ชิมลองกอง กรกฎาคม-สิงหาคม ชม/ชิมมังคุด ทุเรียนหมอนทอง, หลงลับแล พฤษภาคม-มกราคม สาธิตการกรีดยาง และการทำยางแผ่น

การติดต่อประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนกระบี่ โทร/โทรสาร 0-7561-2913