แพ็คเกจพาราไดซ์ ออฟ เดอะ เซาท์ 5วัน 4คืน

Code HKT018 | by Nava Sun Co., Ltd.
5 วัน
เริ่มต้นจาก

ภูเก็ต

-
12:0 - 12:0 ¹. 2 - 40
จองแล้ว 4 คน

วันแรก : รถรับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง นำเที่ยวรอบเกาะ 5ชม. วันที่สอง : นำเที่ยวเกาะเฮ เกาะราชา วันที่สาม : นำเที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหย่า เกาะไข่นอก วันที่สี่ : นำเที่ยวอ่าวพังงา พายแคนู วันที่ห้า : นำเที่ยวกระบี่ทะเลแหวก นำส่งสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง

วันแรก ชมแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า ซิตี้ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต  ย่านเมืองเก่า

 วัดฉลอง

 แหลมพรมเทพ

 
กิจกรรมเกาะเฮ

 
เกาะราชาใหญ่

 
เกาะพีพีดอน


 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

 
อ่าวพังงา

 
เกาะตะปู


 
หมู่เกาะทะเลแหวก

 
เกาะปอดะ

 
อ่าวไร่เลย์

………. น.

 


............ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต พนักงานชูป้ายชื่อของท่านรอรับที่ประตูทางออกผู้โดยสาร นั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ตระหว่างการเดินทาง แวะวัดพระทอง อนุสาวรีย์สองวีรสตรี ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แวะช้อปปิ้งร้านของที่ระลึก มุกภูเก็ต ผ้าบา-ติก แวะเยี่ยมชมและนมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง และสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศจุดชมวิวสามหาด และแหลมพรหมเทพ
เข้าเช็คอินที่โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า*
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา โดยเรือเร็ว  
07.00 น.
08.30 น. 
09.30 น.

 

12.00 น.
14.45 น.

 

16.00 น.
17.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
รถรับจากโรงแรม (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)
เดินทางถึงท่าเทียบเรือฉลอง เช็คอินก่อนออกเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 น. ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางต่อไปยังเกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตก หรือ อ่าวคนแก่ (ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและคลื่นลมทะเล) สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง  ตื่นตาตื่นใจ กับปะการังหลากสีสัน ปลานานาชนิด และชีวิตได้ทะเลหลากหลายชนิด หรือเลือกพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับท่าเรือ
เดินทางกลับท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เดินทางกลับที่พัก
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก 
วันที่สาม โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก โดยเรือเร็ว 
06.00 น.
07.30 น. 
09.00 น. 

 

 

12.15 น. 
14.30 น. 

16.15 น. 
17.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่านเทียบเรือ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี
ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เดอะบีช สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางเที่ยวชมอ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเล๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การดำผิวน้ำชมปะการัง ท่านสามารถเพลิดเพลินไปความงามของปะการังมากมายหลากหลายชนิด เดินทางถึงอ่าวลิง ชมฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะ ที่จะออกมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารของโรงแรมบนเกาะพีพีดอน
มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก เพื่อสนุกไปกับการเล่นน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาด แวะเกาะไข่ในเพื่อดำผิวน้ำชมปะการัง
เดินทางกลับท่าเรือ
ถึงท่าเรือ นำท่านส่งโรงแรมที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศ 
วันที่สี่ โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา พายเรือแคนู โดยเรือเร็ว 
07.30 น.
08.00 น. 
09.00 น. 

 

12.00 น. 

15.00 น.
16.00 น. 
17.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
รถรอรับที่โรงแรมที่พักของท่าน
ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพระหว่างเดินทางเดินทางถึง "เขาตะปู" และ "เขาพิงกัน" ชมบรรยากาศและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเดินทางต่อไปยัง "เกาะปันหยี" หมู่บ้านกลางน้ำ ซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวประมงพื้นบ้าน
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ แวะชมและเลือกซื้อของฝากจากทะเลนานาชนิด พร้อมของที่ลึกจากหมู้บ้านลอยน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางกลับท่าเรือ
ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางต่อโดยรถเพื่อกลับโรงแรมที่พัก
ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ 
วันที่ห้า โปรแกรมกระบี่ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว ส่งสนามบิน 
05.30 น.
06.15 น.

 

 


12.00 น.  

13.00 น.

 


14.30 น.
15.00 น.


17.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
*เช็คเอาท์ พร้อมนำกระเป๋าติดตัวไปด้วย
รถรับจากโรงแรมที่พัก โดยรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทาง เดินทางถึงอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เดินทางสู่เกาะปอดะ มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวกโดยเรือเร็ว ทะเลแหวก มีหาดทรายที่ละเอียดสีขาว และได้รับการโปรโมทโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนุกกับการเล่นน้ำชายหาด ดำผิวน้ำชมความสวยงามของท้องทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางต่อไปยังเกาะปอดะใน รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนริมชายหาด
ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไรเลย์ ท่องทะเลกระบี่ หาดถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง ศาลศักสิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือ ชมการปีนผาอ่าวไรเลย์ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะหินปูนที่เป็นสัญลักษณ์ทางทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก "อันซีน อิน ไทยแลนด์" สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่กับเกาะทับ เกิดเป็นสันทรายธรรมชาติที่สวยงาม
ออกเดินทางกลับไปยังท่าเทียบเรืออ่าวนาง
ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวนาง มู่งหน้าสู่จังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูเก็ต แวะเลือกซื้อของฝากภูเก็ต โรงงานผลิต จำหน่าย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสวยงาม ก่อนเดินทางกลับภูเก็ต
ถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แพ็คเกจทัวร์รวม

• รถรับส่งจากสนามบิน/สถานีขนส่ง - โรงแรมที่พัก
• ห้องพัก 5วัน 4คืน (พร้อมอาหารเช้า)
• โปรแกรมทัวร์รอบเกาะภูเก็ต 5ชม.
• โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา โดยเรือเร็ว
• โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
• โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา พายแคนู โดยเรือเร็ว
• โปรแกรมทัวร์กระบี่ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว
• ประกันภัยนักท่องเที่ยว (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

คำแนะนำเพิ่มเติม

12 Yr above
2-11 yr
0-2 yr
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

View

City view Beach ( link or gallery)

Activities

Billiards

Media & Technology

Flat-screen TV, Telephone

Food & Drink

Bar, Snack bar

Internet

free! WiFi is available in all areas and is free of charge.

Parking

No parking available.

Services

Packed lunches, Vending machine (drinks), Vending machine (snacks), 24-hour front desk, Ticket service, Luggage storage, Lockers, Daily maid service, Business centre, Fax/photocopying, Wake Up Service/Alarm Clock

General

Newspapers, Safety deposit box, Non-smoking rooms, Family rooms, Lift, Soundproof rooms, Heating, Non-smoking throughout, Hardwood/Parquet floors, Soundproofing

Languages spoken

English, German

โทรจอง 08-4446-0909

สรุปรายการจอง

ยอดเงินที่ต้องชำระเพื่อยืนยัน ฿0.00
Confirmed