´
´
     เพื่อความพอดีของขนาดภาพต้องไม่เกิน 800 x 600 pixels เท่านั้น ไฟล์รูปภาพจะต้องเป็นไฟล์ .JPG, .GIF หรือ .PNG เท่านั้น