กาญจนบุรีวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ตั้งอยู่ที่ บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์  อำเภอไทรโยค พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) แห่งวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ได้รับการถวายที่ดินบริเวณบ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2537   เพื่อสร้างเป็นวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรม  ต่อมาท่านได้มีพระบัญชาให้ พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร ได้จัดตั้งเป็นวัดและนฟูสภาพป่าโดยรอบให้เป็นที่อาศัยของสัตว์มากมายหลายชนิด

สิ่งสำคัญในวัดประกอบด้วย
ศาลาเมตตาท่านเจ้าคุณมหาบัว ญาณสัมปันโน 84 ปี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำน้ำหนัก 80 กิโลกรัม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธกาญจนาภิเษก
ถ้ำภาวนา อยู่บริเวณเนินเขาในบริเวณวัด เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและฆราวาส ในถ้ำเย็นและเงียบสงบ
หลวงพ่อพุดซ้อน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกทางทิศตะวันตกของวัด
ต้นโพธิ์ปฐมฤกษ์ หลวงตามหาบัวได้ปลูกไว้เมื่อปี 2538 ในคราวที่เดินทางมาเยี่ยมวัดครั้งแรก

การเดินทาง
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีราว 37 กม. ริมถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ หลัก กม. ที่ 21 แยกเข้าไป 2 กม.

ติดต่อ
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150  มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โทร. 0 3453 1557 โทรสาร 0 3453 1557-8 หรือ www.boonheng.com

 

รายการทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

 
น้ำตกไทรโยคใหญ่ + วัดเสือหลวงตาบัว
ชื่นชมธรรมชาติของน้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อว่า น้ำตกเขาโจน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรโยคออกเดินทางไปวัดเสือหลวงตาบัว รับชมการแสดงเสือ ชมพระพุทธหยกขาว พระพุทธกาญจนาภิเษก ต้นโพธิ์ปฐมฤกษ์