ภูเก็ตซาฟารี นั่งช้าง

อณาจักรซาฟารี รวบรวมวัฒนธรรมแบบไทยๆ เช่นช้าง สัญลักษณ์ของไทย มีการโชว์ช้างแสนรู้ โชว์ลิง สอนการทำอาหาร ชมศิลปะมวยไทย นั่งเกวียน สาธิตการกรีดยาง นั่งช้าง

รายการทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

 
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ตตามใจคุณ 3วัน 2คืน
วันแรก : รถรับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง นำส่งโรงแรม วันที่สอง : เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจ 5รายการ วันที่สาม : รถรับจากโรงแรม นำส่งสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง